Ով հայոց աշխարհ, քո փրկությունը լավ PR-ի մեջ է

23 11 2008

imgp0521Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շարունակական դեպրեսիվ քննարկումներն ու լարվածությունը, որ այսօր արդեն դժվար է որոշել` արհեստածին “աշխատված”, թե իրական սպառնալից էին, անցնող շաբաթ իրենց դիրքերը զիջեցին շախմատային վերջին զարգացումներին ու մանկական եվրոտեսլին: Ապա ավել շուտ հանրապետությունում օրինականության եւ պատասխանատու հայտարարությունների լույս էր ճառագել “Հետք”-ի խմբագրի հետ տեղի ունեցած միջադեպից հետո: Հաջորդ շաբաթվա զարգացումների համատեքստում գուցե նոր օրինականության կոչեր եւ “հասարակական” մարզահամերգային համալիրի “նոր” ֆորմատի լսումների լույս ճառագի: Տարօրինակ է, որ տարօրինակ ոչինչ չկա:

Հայաստանյան ընտրական առք ու վաճառքների գործընթացներում իշխանության եկած “աշխատակազմն” իր օրինականությունը հաստատելու եւ աթոռը “պնդելու” խնդիր ունի: Ինչպես նաեւ հասարակությանը մշտապես ռեժիմից դժգոհ ընտրազանգվածներին զգոն պահելու խնդիր ունի ընդդիմությունը: Ուրմեն իշխանությունների`ԼՂՀ շրջադարձային կարգավորման, ընդդիմության`ԼՂՀ հայրենավաճառ գործողության շուրջ փոխշահավետ ինֆորմացիոն քարոզչության ու հոգեբանական մենամարտների արդյունքները, այնուամենայնիվ, պարզ իրողություններ ու փորձված քաղաքական տեխնոլոգիաներ են: Եվ ըստ ամենայնի` հաջողված երկուստեք, քանի որ լարվածությունը առնվազն իրեն գերազանցեց բոլոր տիպի հասարականան ցնցումների առումով եւ երկար չզիջեց դիրքերը հաջորդ հարմար PR-վելու առիթներին:

“Հետք”-ի խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանի հետ տեղի ունեցած միջադեպը, որը պատճառը, ըստ լրագրողի, մասնագիտական գործունեության եւ հրապարակումներ հետ է կապված, լավագույնս “օգտագործեց” կառավարությունը: Ամենեւին չկասկածելով Տիգրան Սարգսյանի եւ իշխանությունների պատրաստակամության անկեղծությանը, միջադեպի իրական մեղավորներին բացահայտելու եւ պատժելու հարցում, այնուամենայնիվ պիտի արձանագրենք, որ սա լավ առիթ էր սեփական հեղինակության եւ որեւէ միջադեպի հավանական բացահայտում սեփական հաջողություն դարձնելու: Չկասկածելով նաեւ ընդդիմության անկեղծ մտահոգություններին միջադեպի հետ կապված, պիտի արձանագրենք նաեւ, որ սա լավ առիթ էր նաեւ նրանց համար անօրինականությունների ռեժիմն ու իշխանությունների վարած քաղաքականության արդյունքը լավագույնս ցույց տալու: Ընդհանուր եզրակացությամբ պիտի ամփոփենք, որ PR տեխնոլոգիաների ոլորտը եւ կրեատիվ մտածողությունը մտել է քաղաքական ասպարեզ եւ քաղաքական դեվիդենտներ է շահում ու կինոյի “լավ տղա-վատ տղա”-ի իմիտացիա ստեղծում: Այլ հարց է որքանով է հաջողված գործընթացը:

Ապա “լավ տղա – վատ տղա” կողմերի միջեւ հանդիսատեսի` հասարակության եւ դրանց ներկայացուցչական հատվածների շահերը, որ ըստ ամենայնի, պիտի երեւային “ֆիլմում”, կարծես թե բացակայում են: Ասել է թե, կինոն պիտի ցուցադրվեր հասարակության համար, բայց մեր` հայաստանյան պատմության պարագայում այն ցուցադրվում է երկու կողմերի համար, ինչը ամենից տարօրինակն է: Ուրեմն, ում համար է ԼՂՀ շուրջ լարվածությունն կամ ում համար է լրագրողի հետ տեղի ունեցած միջադեպի բացահայտման ջանքերը: Ում համար են ԵԽԽՎ պատվիրակության սպառնալիքների լրատվությունն ու ում, ինչ ապացուցելու համար` շախմատային հաղթանակների “վերագրման” քարոզչությունը?

Հայկական ժողովրդական իմաստությունն ասում է, որ մրցավազքում էշը կարող է հաղթել ձիուն, եթե դատավորը յուրային է: Ու եթե ասացվածքը գործում է ՑԱՐԴ, ուրմեն ինչի համար են երեւելյան նորաձեւ տեխնոլոգիաները: Ի վերջո, գիտակցված PR-ը PR է, անգիտակցված PR-ը`էշություն/կներեք արտահայտությանս համար/:


Actions

Information

11 responses

24 11 2008
paykar

madridian principles

english and russian version

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5157

24 11 2008
Դանիել

Օղորմի քեզ, Հայաստան!

24 11 2008
paykar

Нагорный Карабах: рискуя войной
Доклад N°187 Европа
14 November 2007

This report is also available in English.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Армения и Азербайджан не смогли разрешить нагорно-карабахский конфликт, хотя платформа для справедливого урегулирования была подготовлена уже в 2005 г. Достижение всеобъемлющего мирного соглашения перед президентскими выборами, которые состоятся в обеих странах в 2008 г., представляется маловероятным, хотя перед выборами обе стороны все еще могут и должны достичь соглашения о документе по основным принципам, в котором, если это окажется необходимым, следует четко обозначить пункты, вызывающие разногласия. Без заключения хотя бы такого соглашения, учитывая опасную гонку вооружений, происходящую в обеих странах, и воинственную риторику сторон, налицо опасность увеличения нарушений перемирия в последующие несколько лет. Около 2012 г., после которого доходы Азербайджана от продажи нефти, как ожидается, начнут снижаться, у него может появиться соблазн решить конфликт силой. Международному сообществу следовало бы отказаться от самоуспокоенности и активней влиять на власти конфликтующих сторон с тем, чтобы они в свою очередь убеждали население своих стран в необходимости достижения компромисса и обеспечения мирного урегулирования.

В 2006 г. сопредседатели Минской Группы (Франция, Россия, США), уполномоченные Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выступать посредниками на переговорах, предложили принципы урегулирования: отказ от использования силы; вывод армянских войск с территорий Азербайджана, прилегающих к Нагорному Карабаху; определение временного статуса для Нагорного Карабаха с оказанием существенной международной помощи, включая направление сил по поддержанию мира; и взаимные обязательства в части проведения голосования по окончательному статусу Нагорного Карабаха после возвращения туда перемещенных лиц – азербайджанцев. Эти принципы, которые по существу были аналогичны принципам, предложенным Крайсис Груп годом ранее, остаются наилучшей платформой для достижения соглашения. Фактически стороны публично заявили, что они в принципе согласны с концепцией, но недостаток политической воли для решения оставшихся ключевых вопросов, особенно проблемы Лачинского коридора, подорвал процесс, и на смену оптимизму у заинтересованных сторон пришло безразличие. Ни одна из сторон не ощущает безотлагательной необходимости в решении конфликта.

Азербайджанские и армянские лидеры также не сумели привлечь население своих стран к обсуждению выгод мирного урегулирования. Европейский Союз (ЕС), США и Россия не смогли оказать эффективного политического и экономического давления в целях достижения урегулирования. Ожидаемая концентрация усилий на внутренней политике в Ереване и Баку, а также в нескольких странах Минской Группы в 2008 г., означает, что даже определенные дипломатические успехи, которых удалось достичь, вполне могут быть утрачены.

Благодаря возросшим доходам от экспорта нефти Азербайджан почувствовал себя уверенней и получил средства на модернизацию своих вооруженных сил. Он, по-видимому, намерен оттягивать заключение мирного соглашения до тех пор, пока военный баланс коренным образом не изменится в его пользу. Ереван, который, вопреки ожиданиям, неплохо развивается с экономической точки зрения, также стал проявлять больше упорства и повысил свои военные расходы. Он уверен, что время на его стороне, что де-факто независимость Нагорного Карабаха становится реальностью, которую все труднее игнорировать. Затяжка времени становится рискованной для всех заинтересованных сторон, однако наиболее опасным может оказаться период около 2012 г., когда доходы от экспорта нефти Азербайджана, вероятно, начнут снижаться, и военная авантюра может представиться средством отвлечения внимания граждан страны от экономических проблем. Стратегически важные нефте- и газопроводы, проходящие вблизи Нагорного Карабаха, вполне могли бы стать первыми мишенями новой войны, чего Европа и, в особенности, США хотели бы избежать.

Международное сообщество в более широком составе, а не только сопредседатели Минский Группы, должно координировать усилия, чтобы убедить Баку и Ереван в необходимости прогресса, в особенности в части заключения скорейшего соглашения по документу об основных принципах. Проблема Нагорного Карабаха должна быть поставлена в центр отношений с обеими странами. Специальный Представитель ЕС в регионе должен проявлять больше активности по проблеме, а ЕС должен в первую очередь внести коррективы в свои планы действий в отношении обеих стран, чтобы ускорить урегулирование конфликта и развитие прозрачных, заслуживающих доверия институтов, которые могли бы подкрепить мирные усилия. Меры необходимо предпринять сейчас, чтобы избежать опасности возникновения войны через несколько лет.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Правительствам Армении и Азербайджана:

Достичь соглашения перед выборами 2008 г. по документу об основных принципах, обеспечивающему условия для:

Гарантий безопасности и развертывания международных сил по поддержанию мира;

Вывода вооруженных сил Армении и Нагорного Карабаха со всех оккупированных территорий, прилагающих к Нагорному Карабаху, с установлением специальных условий для Кельбаджарского и Лачинского районов;

Возвращения временно перемещенных лиц (ВПЛ);

определения в перспективе окончательного статуса Нагорного Карабаха путем всеобщего голосования, и установления промежуточного статуса до тех пор, пока не будет проведено голосование по этому вопросу; и

Разблокирования всех транспортных и торговых маршрутов.

При отсутствии консенсуса по всеобъемлющему документу, согласиться с тем, что может быть согласовано, и четко обозначить пункты, вызывающие разногласия.

Способствовать тому, чтобы в период избирательных кампаний 2008 г. политические деятели позитивно оценивали перспективы мирного процесса и необходимость достижения компромисса

Правительствам Армении и Азербайджана и де-факто властям Нагорного Карабаха:

Соблюдать условия перемирия 1994 г., воздерживаться от применения силы, остановить рост военных бюджетов и прекратить выступать с взаимными обвинениями, воинственными и провокационными заявлениями.

Содействовать усилиям неофициальной дипломатии и проведению дискуссий о компромиссных решениях, включая принятие вышеупомянутых принципов, проведение соответствующих дебатов в парламентах, и облегчать контакты между азербайджанцами и армянами.

Де-факто власти Нагорного Карабаха должны прекратить поддержку заселения оккупированных территорий армянами, включая прекращение приватизации, развитие инфраструктуры и создание структур местного самоуправления в этих районах;

Азербайджан должен позволить азербайджанцам Карабаха выбрать главу их сообщества и выступить с совместными инициативами по повышению прозрачности и уменьшению коррупции для того, чтобы доходы от продажи нефти использовались во благо всех граждан, особенно внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Сопредседателям Минской Группы (Франция, Россия, США) и более широкому международному сообществу:

Возобновить усилия по обеспечению соглашения по основным принципам, с четким определением пунктов, вызывающих разногласия, с тем, чтобы поддержать непрерывность процесса и обеспечить отправную точку для переговоров между президентами Армении и Азербайджана после выборов 2008 г.

Поднять ранг представителей сопредседателей и сделать урегулирование конфликта по Нагорному Карабаху ключевым элементом двусторонних и многосторонних отношений с Арменией и Азербайджаном.

Сделать общедоступным больший объем информации о сущности переговоров, и избегать искусственного подпитывания надежд чрезмерно оптимистическими заявлениями.

Европейскому Союзу:

Повысить роль Специального Представителя Евросоюза в Закавказье (СПЕС), который должен наблюдать за ходом Минского процесса, поддерживать прямые контакты со всеми сторонами, нанести визит в Нагорный Карабах, посетить перемещенных лиц в Азербайджане и, вместе с Европейской Комиссией, оценить связанные с конфликтом потребности в финансировании; и

Использовать обзоры Стратегии соседства Евросоюза (ENP) и механизм ее финансирования с тем, чтобы способствовать повышению доверия, а также институциональному строительству и уважению к правам человека и верховенству закона.

Тбилиси/Брюссель, 14 ноября 2007 г.

25 11 2008
Ararat

Ov hayoc ashxarh, du aprum es djoxqum, qo prkutyun@ kberi miayn amenayn hayoc prkich Levon Ter-Petrosyan@. Na asac tox luys lini ev mut exav, chnayac da nra hamar eakan cher vorovhetev mi achq@ cher tenum. 😛 😛 😛 loool

25 11 2008
ann

Եթե Գերմանիայում փիառի հիմնադիրը եղել է Հեգելը, ապա Հայաստանում դրա հեղինակը կարելի է համարել տխրահռչակ Վազգեն Մանուկյանին։ 1996 թվականին նրա հիմնական փիառը դա ցուրտ ու մութ տարիներն էին, որը ուներ իր օբյեկտիվ պատճառները։ Այն է կայսրության փլուզում, երկրաշարժ, պատերազմ, շրջափակում, փախստականներ, շուկայական տնտեսության անցնելու խնդիրներ և…
Այդ ամենը Մանուկյանը լավ հասկանում էր, սակայն նրա հետևում կանգնած արնախումները իշխանության էին ձգտում ամեն գնով։ Այդ փիառը օգտագործվեց նաև 1998-ից հետո, 1999 հոկտեմբերի 27-ից հետո, որպեսզի կանխվի առաջին նախագահի վերադարձը։ Մինչև հիմա Մանուկյանի փիառը աշխատում է, կան մարդիկ, որոնք չեն կարողանում ազատվել ուղղեղնեի լվացման հետևանքներից։ Մեր պետականությանը ամենամեծ վնաս հասցրել է հենց այդ ամբիցիոզ փիառշիկը։ Նա բերեց իշխանության տուռնիկից կախվողին, նա մարտի 1-ի դեպքերի ամենառաջին մեղավորներից է։ Նա է մեղավոր, որ Հայաստանին նայում են որպես ապագա պոլիգոնի վայր։

Առառատ –բալիկ ջան քո համար ավելի լավ հարմար սայթեր կան…Եթե ըստ էության ասելիք ունես ասա, չէ էդ երեխայական խոսակցություններով մեզ մի շեղի

26 11 2008
dav

barev dzez hetaqrqir e kardal blogum grvog viravoranqner@ irar nkatmamb. Nman pahelakerp tsankatsats qagaqakan hayatsq unetsogi kogmits hents patcharn e vor menq erkar tariner pntrum enq. Patchar@ mer mej e. Ararat jan ete qo tsnognern en patmel qez LTP i masin apa es inqs em im kashvi vra zgatsel ayd tsurt u mut tariner@. Im kartsiqov hayastan@ uni mi nor lideri kariq ori teg@ tapur e, gagaparakan hstak nkatarumnerov ev azgin tsarayelu veh zgatsumov. Es LTP in chem harel isk aveli atel em es klanin (patcharner@ bolort indznits lav giteq). Ashkhatanqis bnuytov aveli tsanot em aysorva rejimi lqtiutyunnerin. Nor LIderi dzevavorumits heto hangist ktognenq LTP in ev husov em verjapes kazatvenq es rejimits. Havata lideri teg@ erkar tapur chi mnum. Bayts chpetqa moranal vor es anqam skhalvel chi kareli vortev koni vra mer erekhaneri apagan e. Ararat jan LTPn sarsapeli chi egel nra shrjapatn er khaytarak, ev husov em ete 2 angam nsti nakhagahi atorin ays angam chi ani nuyn skhalner@ inch arets 90 akannerin. Hamenayn deps ekel emmi ezrakatsutyan vor hanrapetutyan hraparakum 3 kakhagan e harkavor 1.RK 2.SS 3.Katogikos. Indz tvuma vor diskusiayin masnaktsutyun unetsog mardik hamamit klinen im het.
Sa amenalav orinak@ klini hayastani mnatsats bolor nakhagahnerin vor chi kareli jogovrdin aysqan storatsnel.

26 11 2008
Ararat

@dav !!!

Shat urax em vor haskanum ev gnahatum es ancyal@. Es chem asum vor esorva ishxanutyunner@ “bari peri” en. Es erku koxmin el atum em namanavand LTP-in.
Isk inch verabervum e te ir shrjapatn er “kextot” isk inq@ “maqur” er eti ira mexqn er, meznic voch mek mexq chuni dranum.
………..
Indz shat kneres vor senc hamematutyun em anum, bayc vonc vor kazino xaxacox lines “Naxord angam chkrecir es angam piti kres?”

Achqernert baceq joxovurd!!!

Teev ete nuynisk LTP-n lav mard el liner ira varveliq qaxaqakanutyun@ dzer cher ta Hayastanin ( Arevmtamet ).

Erku lav ban toxec LTP-i “araqelutyun@” Hayastanum
1. Nra kazmakerpac hanrahavaqner@ stipecin voroshakioren esorva ishxanutyunnerin ashxatel( ishxanutyunner@ haskacan vor joxovurd ka aystex)
2. Drsic mec poxeri hosq exav Hayastan finansavorelu LTP-in, masnavorapes
USA, EU, … ( Turkey? )

27 11 2008
ann

Փողոցային բամբասանքներ։ Վազգեն Մանուկյանն պակասում, որ կանգնի ու հայտարարի, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյաննա մեղավոր միջազգային ֆինանսական ճգնաժամի առաջացման մեջ ու Ալեքսանդր Արզումանյանը Քեննեդիին սպանեց։
1.Եթե ԱՄՆ ու Եվրոպան ֆինանսավորում են Լևոնին, ապա ինչու են այդ խայտառակ ընտրությունները հիմնականում համապատասխան համարել
2. Ինչու՞ Լևոնը չընդունեց Մեթյու Բրայզային ու Պրեսկոտին
3. Ինչո՞ւ է մեղադրում Արևմուտքը երկակի ստանդարտներ կիրառելու ու ռասսիսզմի մեջ
4. Ինչու՞ չընդունվեցին եվրոյոնջաների 1609 և 1620 բանաձևերը
5. Այս 4 էլ բավարար է
Խոսիր փաստարկներով այլապես 12 տարեկանի տպավորություն ես թողնում

22 12 2008
gaytzag palandjian

YETE INDZ TOUYL EM DALIS DZER MEJ MIJAMDELU-NAX HOUYSOV EM NEROXAMID LINEK.CHE WOR FORUM DRA HAMAR E YEV YES EL HAY EM “khay”….HAIRENIK@ VOYEVE MEGI MENASHNORH@ CHE…ISPANAGAN ASACVATZK E “todos tenemos razon”AYSINK BOLORES EL INCHVOR CHAP IRAVACI ENK..
IM “SUGGESTIONS” ECHUNENK ARYS BAR@ HAYEREN..-MEXM DZEVOV MEJDEX DNEL E NASHANAGOUM D…GAM G’VERTZVI GAM COH-DA GAXVADZ E DIMACINNERIC…AYSINK VOCH OFF/ARAJARG E VOSH XORHOURT YEVAYLN.ARTEN AYS BAR@ HNAROXN HENCDZ INKN JGOUYDMID AREVMOUDKACIN E EVROPACIN/AMERIKACIN…
OUREMNS ANCNEM -CHE VOCH TE DZER MEJ AV LI JEXK BANALU -UNTHAGARAG@..YETE LTP SXALNER GORCEL E ANCAC E NOUYNBES V.MANUKYAN YEVAYLN.HERGAN E GAREVOR!!! houyzh garevor !!!AYS ORERIN MER HAREVAN METZ TURKIA-N PORCOUM E BXDOR JRERRI MEJ DZOUK VORSAL-HAYASTAN-MENK BEDK E BOLOR DARBERUTYUNNER@ HARGENK YEV MI GERB HAMAYEXRUTYAN HANGENK. ARARATN EL ANN EL MYUSN EL ASELIK OUNEN..LSENK.ARDYUNAVORENK:-
chem hishoum ays seccia oum er te mi ouris, bayc ays gayk-ejoum wor hishecrel el ..te verchinn el tank-er kshel dvav zhoxovrti vra…DESNOUM EK SIRELIK…NOUYNN E BOLORN TE IRAVACI YEV TE SXAL NER GORCECIN.NERGAN YES GARCOUM MEM UNDDIMUTYUN BEDK E WOR INCHBES VER@ MEGN OU MEGD NSEC NERGA GARAVARUTYN AYSBES ASAC HOUSHI-XTAN WOR ZGOUYSH SHRZHVI..ZHXOVOURT GA DIMAC@
ANCNENK… YES EI AYN ANDZ WOR DERYEVS PEDRVARIN HXECI AXERS HAYASTANI HANRABEDUTYAN PRESIDENT-IN WOR CHI TOXNI AZGAYIN ASHXADANKNERI HRABARAGIC HERANAN MER TE TEGNACUNER YEV TE VOCH TEGNACUNER AYL ME “shrjasyun”HAVAK- A “PERIPHERAL COLECTIF” GAZMAGERBVI -YEV OV HRASHK , SOURJ MEG AMIS ARAJ DA YEXAV HOVANAVORN ER INK@ SERGE SARGSYAN…YEV HISEC WOR DA NORIC BIDI DEXI OUNENA..AYS FORUM UM INCH WOR MEG ANMIJABES HAGADARCEC WOR AYNDEX YEXOXNER AVELORT MARTIK EN–TO THAT EFFECT AYSINK AYD DRAMADRUTYUN, AYD HEDEVANK TOXNELOV..
CHEI SBASOUM..BAYC GIDEM WOR YEXEL EN YEV G’LINEN TE NMANNER VOR DER BAN@ CH’SGSAC ARTEN NOUYNI HOUXARGAVORMAN EN DZERNAMOUX LINOUM..ANHAMBER JXAYIN/ CHASELU HAMAR ANGIDAGIC ANDZER…
INCHBES GARELI E AYD ASEL …TOXEK GAN INKNER@D EL YETE OUNEK ARZHANIK BIDI GAK…DESEK AMOBXJ AYS HARCER SHAD DYURIN G’HARTVEN YETE BAREHAJEK GARTAL IM #7 BULLETIN GAYK EJIS VRA ,
http://www.ARMENIDAD-worldwide.org (HAMAROD0 YETE OUZOUM EK DZXRECEK EL…BAYC YES GARCOUM EM OUNEM ARTEN HEDEVORTNER…
nerga ashkharhi bolor undragan HAMAGARK FCCA E KANZI ,,,AHA ORINAG DZEZ.
GAYDZAG PALANDJIAN(YESINK@S)vax@ shahoum em MI METZ LOTTERY BAXDADOMS,ASENK 100 MILLION EURO-GAM 140 MILION DOLAR..
SGSOUM EM AYSBES GOCHVATZ-AREVMDYAN GISAGUNDOUM”campaigning..CAMPANIA-NER-BOLOR UNGERNERIS.HAREVANNERIS AZGAGANNERIS NOCA BARGAMNERIN METZ METZ POST-DIRK ER XOSTANOUM YETE INDZNIC SDANALOV DRAMAG OZHANDAGUTYUNK..DRA MEG XOSKOV INDZ IPR TEGNACU NERGAYACNEN.. YEXAV????? iharge wor voch ayd chen asel MNeri NAXAHAYRER AL “From the people, for the people by the people” AYSINKN OUNECEL EN LAV GAXAPAR VOR …. Z h o x o v o u r t” e iravader irenc mejic, irenc mijotsav yev irenc hamr mdacox bayc YEGOUR DES WOR HIMA DRAMAGAN FINANSAGAN XAXI EN VERADZEL UNDRAGAN HAMAGARK-Isk MIUS GOXMIC EL KAXAKAGAN GOUSAGCUTUYUN ENK MEJDEX YEGEL AMENOUR YEV GARCOUM EN WOR IRENK EL AYD DZEVI DAG OU NAYEV INCH WOR GAXAPARAGAN BIDAGI DAG IRENC SHOURJ OUNENALOV ZHOXOVRTI (METZ MASAMB) ANGIDAGIC DARR MIMIAYN PROPAGANDANEROV WOR SOCIAL DEMOCRACY LAV E AMAYNAVARUTYUN, NACIONAL SOCIALISM CHRITIAN DEMOCRACY YEVAYLN ANSHOUSHT SRANK EL DRAM DZAXSELOV -VOCH INCHKAN IM NMAN WOR DZRI DRAM GA DZERKOUM@S-VEROHISHYAL OTTERY IC GAM..barzabes ZHARANGAC HAIR-MAYRERIC..HRABARAG EM IJNOUM.
AYSORVA HENDZ AYSORVA LOUREROUM E WOR KENNEDY-NERI VERCHIN SHARVIX CARLINE KENNEDY-N WR VOCH MI HASARAGAGAN-PUBLIC_ hasdadtyun chi ASHKHADEL HRABARAG E IJNOUM NEW-YORK I GOVERNOR-GOUBERNADOUR UNDRVELU…YEXAG? desnoum ek te inch e gadarvoum..
isk te inch -30 dari e vra ashxadel em yev ayd im voch terevs gadaryal hamagark – badrasdel-washington d.c. el ipr “INTELLECTUAL PROPERTY” register- em arel arcanagrelllwor yete mi ourish da copy ani da g’bacvi ir dem…
aydex -garj vernagrov”A NEW CONCEPT OF ELECTORAL SYSTEM AND GOVERNANCE” dvel em wor nax gaZmven professional colleagues Assocations” VOCH SYDICALISM E SA YEV VOCH GOUSAGCAGANUTYUN….yal barzabes himnvadz te masnagidutyanc marzeri mej arajacac andzeri yev….amenic garevor irenc mijic mi miayn 3 andz ipr DELEGATE-BADVIRAG UNDRELOV DEBI GEDRONAGAN XORHOURT SA MER SPYURI HAMAR- ISK NOUYNBES HAYASTANI BOLOR MARZERIC EL GARELI E NOUYN@ GIRAREL..douk sirelikkk DOUK BEDK E SA DARACEK YEV HASNENK AYDEX-GARCES SERJIK HAOZVEL E WOR AYD HAVAK GAZMAGERBEC-ANSOUSHT YES EL DZER NMAN SHAD HAM DZAYN CHEM WOR DEXIC YELNOX ayndex masnagci….bayc
“”bayx algo es algo” ISPANEREN AYS EL MI BANE .HEDO KICH KICH G’BYUREXACVI SA YERP MIMIAYN HISHYAL PRFESSIONAL COLLEAGUES ASSOC. ANDZER BADVIRAGVEN ou inchbes che yes chem andseoum mer sreli gousagcutyanc. bays voch yerevani arajva 66 gousagcutyunner gam -bag sevadas 22, AYL MI DASNYAG WOR IRABES OUNEN DOGMA NER YEV HAR YEV NMAN EN GAREVOR MIJAZGAYIN GOUSAGCUTYANC …NOKA YEV NORITZ IM NOROUY AO INCHU CHE NAYEV mer 3 harnvauntyanc goxmic arakelagan, gatoxige ou boxokakan(AVEDARANAGAN) gxeric mimiayn yurakanchyuric meg andz el wor gan yad “SHRJASYUN AVAK IN MAS GAZMEN…
abaga housank spyurki bolor gaxutneri xorhourtner yev hairenik gte xorhrdaranoum-YEV IM JADAGOVADZ NAMANNAVAND “s e n a t “oum..
NERGAYACREC,
Hamah_Haigagani sIRO,
gaytzag palandjian
nereecek sxal dbvadzer-shad arag em groum

27 12 2009
Alex

Ага, но есть, мне кажется и другие варианты.

24 04 2010
anal

I bookmarked this link . Thank you for good job !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: